KONAMI
เกมกีฬา

น้อยคนที่จะรู้ KONAMI มีเปิดธุรกิจพนันออนไลน์เช่นกัน

KONAMI

ธุรกิจพนันเกมและระบบของ KONAMI พัฒนา ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องเกมและระบบการจัดการคาสิโนสำหรับตลาดคาสิโน

KONAMI เข้าสู่ตลาดเกมครั้งแรกในปี 1996 และได้ขยายธุรกิจเกมและระบบไปทั่วโลกในขณะที่ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมในตลาดหลัก ๆ ของโลก รวมถึงอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย

ตลาดเกมยังคงเติบโตด้วยการพัฒนาระดับโลกและการเปิดสิ่งอำนวยความสะดวกคาสิโนใหม่และรีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) กับคาสิโน อุตสาหกรรมยังพยายามที่จะขยายการรับรู้ในหมู่ผู้ใช้ที่หลากหลายผ่านเกมออนไลน์ ความบันเทิงหลายสถานี และเทคโนโลยีไร้สัมผัส

KONAMI ยังคงตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากความสามารถทางเทคโนโลยีและความรู้ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานหลายปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยมูลค่าความบันเทิงที่ยอดเยี่ยม โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ความสุขที่แท้จริงของการเล่นเกมไปยังลูกค้าทั่วโลก

ผู้ประกอบการคาสิโนในอเมริกาเหนือส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์โดยรุกเข้าสู่ตลาดทั่วโลกเพื่อแตะการเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่คาดหวังในตลาดใหม่ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้ เพื่อตอบสนองต่อโลกาภิวัตน์ของตลาดเกม KONAMI ได้พัฒนาระบบการผลิตและการขายที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ฐานปฏิบัติการในอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย ซึ่งจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงที่มีเสถียรภาพให้กับตลาดเกมทั่วโลก

ธุรกิจพนันเกมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดของความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุดของมาตรฐาน

การอุทิศตนของ KONAMI ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรที่เข้มงวดมีส่วนทำให้ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมในสถานที่ตั้ง 416(*) ทั่วโลก รวมทั้งอเมริกาเหนือ KONAMI พัฒนา ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องเล่นเกมและระบบการจัดการคาสิโนทั่วโลก